Canlı Destek
Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız

Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Türkiye - Online

Randevu Ücreti: 100TL

Hakkında

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlisi olarak pediatrik kardiyoloji bilim dalında görev yaptı. Burada pediatrik kardiyoloji ve pediatrik kardiyoloji invazif girişimleri hakkında eğitimler aldı. Bu süre içerisinde pediatrik transtorasik Ekokardiyografi (EKO), transözefagial ekokardiyografi (TEE), pediatrik tanısal katater anjiografi, transkateter PDA kapatılması, transkateter ASD kapatılması, transkateter VSD kapatılması, pulmoner ve aort balon valvüloplasti uygulamaları, koarktasyon balon anjioplasti uygulaması, PDA stenting, transvenöz pace (kalp pili) takılması ve diğer pediatrik invazif girişimler hakkında eğitimleri aldı. (2015 – 2017)

Bilimsel Çalışmalar

Hizmetler

 • Çocuklarda Gelişme Geriliği
 • Beslenme Bozuklukları
 • Çocuklarda Zatürre
 • Bronşit
 • Astım Takip ve Tedavisi
 • Çocuklarda Kalpte Üfürüm
 • Çocuklarda Göğüs Ağrısı
 • Çarpıntı Takip ve Tedavisi
 • Çocuklarda Kalp Delikleri ve Diğer Kalp Hastalıkları Takibi
 • Yenidoğan Bebeklerin Takip ve Tedavisi

Uzmanlıklar

 • Transtorasik ekokardiyografi (EKO)
 • Transkateter ASD kapatılması
 • Transkateter VSD kapatılması
 • Transkateter PDA kapatılması
 • Aort balon valvüloplasti
 • Pulmoner balon valvüloplasti
 • Koarktasyon balonanjioplasti
 • Tanısal kateter anjiografi
 • Detaylı EKG yorumlama
 • Santral Venöz Kateterizasyo (ater-venöz)
 • Tüp Torakostomi
 • Lomber Ponksiyon
 • Mekanik Ventilatör ile kritik Hasta İzlemi (Yenidoğan ve Çocuk)
 • Endotrakeal Entübasyon
 • Umblikal Ven ve Arter Kateterizasyon
 • Kan Gazı Yorumlama
05.12.2021 21:00:00
05.12.2021 21:20:00
05.12.2021 21:40:00
06.12.2021 21:00:00
06.12.2021 21:20:00
06.12.2021 21:40:00
07.12.2021 21:00:00
07.12.2021 21:20:00
07.12.2021 21:40:00
08.12.2021 21:00:00
"Rezerve" olarak görüntülenen randevu saatleri dışındaki randevuları kontrol edebilirsiniz.

Yorum bırakınız:

Adınız ve soyadınız isteğe bağlı gösterilecektir.
E-posta adresiniz yorum kısmında gösterilmeyecek olup, gerekli durumda sadece iletişim amaçlı kullanılacaktır.
Telefon numaranız yorum kısmında gösterilmeyecek olup, gerekli durumda sadece iletişim amaçlı kullanılacaktır.