İş Yeri Hekimliği

İşyeri hekimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmış sertifikaya sahip olan hekimlerdir. İşyerlerinde sağlık ve güvenliği arttırmaya yönelik getirilen uluslararası standartlardaki kanun ve düzenlemelere uygunluk sağlamak için iş güvenliği uzmanları ile beraber çalışırlar.

İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaların kaydedilmesi, işyerinin yasal sorumluluklarını yerine getirdiğinin denetimi, sağlık uygulamalarının ve muayenelerin yapılmasının sağlanması, işe girişte ve sonrasında periyodik muayenelerinin yapılması, sağlık raporlarının hazırlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na ve saha denetimlerine katılım gibi hususlar temel çalışma konularıdır. İşyeri hekiminin bir iş yerinde çalışma süresi, çalışan işçi sayısına bağlılık gösterdiğinden işyeri hekimleri yarı veya tam zamanlı çalışabilirler. Görevleri gereği çalışma alanları ile ilgili kanun ve düzenlemeleri yakından takip ederler.