Canlı Destek

Onam ve Ön Bilgilendirme

www.hastanemyanimda.com online ve uzaktan tedavi danışmanlığı verilebilmesi için hastadan veya yasal olarak yetkilendirilmiş veli/yakınından imzalanmış onam formu alınması şarttır. Bu form aynı zamanda hekim tarafından da imzalanarak www.hastanemyanimda.com yönetimi ve bağlı bulunduğu HASTANEM YANIMDA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Şirketine teslim edilmektedir. Yukarıda verilen bilgilerin tarafınıza ait olduğunu ve onayladığınızı, verilerin paylaşım, saklanması noktasında açık rıza verdiğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız. Verdiğiniz onay ile;

  1. Şahsınıza veya çocuğunuza uygulanan www.hastanemyanimda.com online danışmanlık bilgilendirme formu, ön onam formunu, uzaktan hizmet sözleşmesini okumuş ve gerekli açıklamaların tarafınıza yapıldığını kabul etmektesiniz. Söz konusu açıklamalar aşağıda verilen bilgilendirmelerden ibaret olup, başkaca bir durum söz konusu değildir. Taraflar bu açıklamalar çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirir.
  2. Bu onam formu ile online danışmanlık, danışmanlık süreçleri, nasıl gerçekleşeceğini ve hekim tavsiyeleri ile ilgili bilgileri almış sayılmaktasınız. Online tıbbi danışmanlık, doğrudan fiziki olarak bir hekim ile temas etmeden, internet veya cep telefonu görüşmesi ile planlanan bir saatte tarafınızın sağlık sorunlarına ilişkin, uzman hekim tarafından ön bilgilendirme ve ön tedavi süreçlerini içeren danışmanlık hizmetidir. Bu süreç içerisindeki verilen hizmetin bir sağlık danışmanlığı hizmeti olduğunu, verilen önerilerin uzaktan verilen hekim danışmanlığı kapsamında olduğunu, konulan teşhisin bilgilendirme amaçlı olduğunu, hekim tarafından tedavi amacıyla bir başka sağlık kuruluşuna test, doğrudan tedavi amacıyla yönlendirme yapılması durumunda bu konudaki tavsiyelere ilişkin sorumluluğun tarafınızda olduğunu kabul ederek süreç içinde çalışmayı kabul etmiş sayılmaktasınız. Bu doğrultuda uzman hekimin tarafınıza sunduğu online tıbbi danışmanlık hizmetinin, sadece bir ön bilgilendirme olduğunu, bu bilgilendirme sonrasında sağlık sorunlarınıza ilişkin sorumluluğun tarafınızda olduğunu kabul etmektesiniz.
  3. Bu formu imzalayarak, www.hastanemyanimda.com tarafından verilen danışmanlık hizmeti kapsamında tüm bilgilendirme tarafıma yapılmaktadır. Danışmanlık hizmeti kapsamında yukarıda verilen bilgilerin tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz. Bu bilgiler çerçevesinde danışmanlığına başvurduğunuz hekim tarafından tedavi sürecinin yönlendirilmesini yapılacaktır. Bilgilerde hata veya yanlış olması durumunda yapılan hekim danışmanlığı kapsamında doğacak zarar tarafınıza ait olacaktır.
  4. Yukarıda verilen bilgiler ile şahsınıza ait kişisel verileri www.hastanemyanimda.com ile paylaşmaktasınız. Bu konudaki kişisel verilerin paylaşılmasına açık rıza vermektesiniz. Tarafınızın saklanmasına ve www.hastanemyanimda.com tarafından kullanılmasına açık rıza verdiğiniz kişisel bilgileriniz sağlık verileriniz, adınız, soyadınız, doğum tarihi ve bilgileriniz, velayetiniz altında olan çocukların bilgileri, sağlık verileriniz, tıbbi ölçüm ve test sonuçlarınızdır. Nedenini belirtmeksizin herhangi bir zamanda onayınız ile tüm kişisel verileriniz tamamen veya kısmen geri çekebilir ve danışmanlık hizmetinden vazgeçme hakkına sahip olduğunuz bilgisini vermek isteriz.
  5. İsminizin veya velayetiniz altında olan çocuğunuzun yer aldığı danışmanlık hizmeti ile ilgili verileriniz istediğiniz zaman imha edilebilir. Buna ilişkin taleplerinizi www.hastanemyanimda.com internet sitesinde yer alan kişisel verilerin imhası ve gizlenmesi formu ile şirketimize başvurmanız yeterlidir.
  6. Online danışmanlık için verilen tüm sağlık verileriniz kişisel bilgileriniz saklı kalması koşulu ile saklanır ve gerektiğinde tıbbi hizmetlerin geliştirilmesi, ar-ge ve tedavi hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılabilir. Bu onam formunu kabul ederek, onaylayarak bu konuda açık rıza vermektesiniz.
  7. Online danışmanlık için verilen tüm sağlık verilerinizin bilimsel amaçlarla istatistiki bir veri tabanında saklanması ve kullanılması için AÇIK RIZA göstermektesiniz. Veri analizlerinizin kişisel bilgileriniz TAMAMEN gizlenerek www.hastanemyanimda.com tarafından herhangi bir rapor ya da yayında kullanılabilir. Bu onam formunu kabul ederek, onaylayarak bu konuda açık rıza vermektesiniz.

Tarih: 

Hasta Ad/Soyad:

Anne Baba Ad/Soyad:

Doktor Ad/Soyad: