Canlı Destek
Nöroloji

Nöroloji bölümünde baş ağrısı, baş dönmesi, denge problemleri, bayılma, unutkanlık, titreme, hareket bozuklukları, huzursuz bacak, görme, konuşma, yutma ve uyku bozuklukları ile el ve ayak uyuşmaları, bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumlarını inceleyen bölümdür.

Beyin kanamaları, beyin damar tıkanıklıkları, serebrovasküler hastalıklar, kas ve sinir hastalıkları, epilepsi, alzheimer, multipl skleroz, inme, epilepsi ve nöropatiler gibi hastalıkların tanı, tedavi ve izlem sürecini yönetir.

Nörolojik hastalıkların tanısında kullanılan EEG (elektroensafolografi), EMG (elektromiyonörografi), Kraniyal tomografi, magnetik rezonans (MR) görüntülemesi, ekstrakranial dopler gibi tetkiklerin yorumlanıp yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Hastanem Yanımda  Nöroloji bölümünde fiziksel temas gerektirmeyen bir çok sağlık sorununu teletıp yöntemiyle çözüme ulaştırıyor.