Canlı Destek
Çocuk Nefroloji

Çocuk Nefroloji bölümü; çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu, işeme bozuklukları, idrar torbası ve böbrek hastalıkları ile ilişkili hastalıklarla ilgilenir. Böbrekler vücudumuzda sıvı dengesinde önemli rol oynar. Hipertansiyon, böbrek kisti, böbrekte genişleme (hidronefroz), böbrek taşı, kum dökme, idrarda kan gelmesi, idrar renginde değişiklikler, vezikoüretral reflü (VUR),  Posterior üretral valv (PUV), vücutta su toplanması, nefrotik sendrom, nefritik sendrom ve böbrek yetmezliği ile ilgilenir.